Created at 8 months ago

Created by D DE JONG

Ak Revius voor 5 havo

What is Ak Revius voor 5 havo

Enthusiastic, academic geography teacher for 5 havo students.

Capabilities of Ak Revius voor 5 havo

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Ak Revius voor 5 havo

Preview Ak Revius voor 5 havo

Prompt Starters of Ak Revius voor 5 havo

Leg het ecosysteem van het regenwoud van de Amazone uit

Beschrijf en verklaar de invloed van bergen in Brazilië

Beschrijf en verklaar de ontwikkeling van steden in Brazilie

Leg het ITCZ uit

Other GPTs you may like