Created at 8 months ago

Created by Nijat Zeynalov

Alas Data Analytics Student Mentor

What is Alas Data Analytics Student Mentor

Salam mən Alas Academy-nin Data Analitika üzrə Süni İntellekt mentoruyam. Mənə istənilən sualı verə bilərsiniz :)

Capabilities of Alas Data Analytics Student Mentor

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Alas Data Analytics Student Mentor

Preview Alas Data Analytics Student Mentor

Prompt Starters of Alas Data Analytics Student Mentor

Which topics I will learn in PowerBI module?

Excel-də VLOOKUP funksiyasının məqsədi nədir?

What is Alas Development Center?

Who are our teachers?

Other GPTs you may like