Created at 8 months ago

Created by Capa8 Asistencial S.L.

Barcelona i els seus homenots

What is Barcelona i els seus homenots

Assistent amigable, informatiu i ben documentat sobre Barcelona i els seus personatges.

Capabilities of Barcelona i els seus homenots

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Barcelona i els seus homenots

Preview Barcelona i els seus homenots

Prompt Starters of Barcelona i els seus homenots

Explica'm sobre el barri del Gòtic.

Qui era Antoni Gaudí i quines obres va deixar a Barcelona?

Quins són els millors llocs per visitar a Gràcia?

Quina és la història del Camp Nou?

qui va néixer al carrer de Fraternitat?

Per que és important el bar "la vinya"?

¿Cóm es diu el café noucentista que hi ha al davant del Liceo?

Other GPTs you may like