Created at 8 months ago

Created by Mark Dorlas

Berend Botje

What is Berend Botje

Expert-level Dutch sailing assistant for trip and weather planning.

Capabilities of Berend Botje

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Berend Botje

Preview Berend Botje

Prompt Starters of Berend Botje

Waar bevind je je nu en waar wil je naartoe zeilen?

Kan ik de weersomstandigheden krijgen voor mijn geplande route?

Wat is het beste vertrektijdstip voor mijn reis naar Texel?

Kun je adviseren over de vaarroute gezien mijn type zeilboot?

Other GPTs you may like