Created at 7 months ago

Created by Huynh Thi Ngo

Bobuddha

What is Bobuddha

Sesotho - Tataiso ho Buddhism: lithuto, ho Thuisa, Sutras

Capabilities of Bobuddha

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Bobuddha

Preview Bobuddha

Prompt Starters of Bobuddha

Ke likolo life tsa Bobuddha tse teng?

Mothehi oa Bobuddha ke mang?

Karma e bolela'ng ho Buddhism?

Guan Yin Bodhisattva e tšoantšetsa eng?

Khopolo ea ho se fele ho Buddhism ke efe?

Sesosa sa mahlomola ho Linnete Tse ’Nè Tse Hlomphehang ke sefe?

Ke lengolo lefe la Buddha leo e leng la bohlokoa ka ho fetisisa?

Ke mangolo afe a Bobuddha a rutang ka lihlooho life?

Other GPTs you may like