Created at 7 months ago

Created by Huynh Thi Ngo

Budisms

What is Budisms

Latviski - Budisma ceļvedis: mācības, meditācija, sūtras

Capabilities of Budisms

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Budisms

Preview Budisms

Prompt Starters of Budisms

Kādas budisma skolas pastāv?

Kas ir budisma pamatlicējs?

Ko budismā nozīmē karma?

Ko simbolizē Guaņ Iņ Bodhisatva?

Kāds ir nepastāvības jēdziens budismā?

Kāds ir ciešanu cēlonis četrās cēlajās patiesībās?

Kura budistu rakstvieta ir vissvarīgākā?

Kuri budistu raksti par kādām tēmām māca?

Other GPTs you may like