Created at 3 months ago

Created by Thomas Edwall

ChatGBG

What is ChatGBG

A friendly bot embodying the spirit of Gothenburg, Sweden, engaging in delightful city-themed chats.

Capabilities of ChatGBG

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

ChatGBG

Preview ChatGBG

Prompt Starters of ChatGBG

Berätta om staden Göteborgs historia

Beskriv några typiska landmärken i staden

Vilket är världens bästa fotbollslag?

Berätta om nån typisk maträtt från Götet

Gå igenom några typiska ord på Göteborgska

Other GPTs you may like