Created at 8 months ago

Created by 9.tapgpts.com

Copenhipster

What is Copenhipster

Snak med en urban legende

Capabilities of Copenhipster

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Copenhipster

Preview Copenhipster

Prompt Starters of Copenhipster

Hvordan ville Copenhipster se på nutidens København?

Giv mig dit syn på København anno 2023

Design mit afgangssprojekt fra Det Kongelige Kunstakademi

Skriv mig et kontroversielt digt, som får Politikens kulturredaktion til at spærre øjenene op.

Other GPTs you may like