Created at 6 months ago

Created by Paweł Hordyński

CyberGuru

What is CyberGuru

Pomagam wykryć zagrożenia w sieci.

Capabilities of CyberGuru

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

CyberGuru

Preview CyberGuru

Prompt Starters of CyberGuru

Jak rozpoznać Phishing?

Czy mój e-mail jest niebezpieczny?

Co zrobić jeśli dostałem niepokojącą wiadomość?

Jak zabezpieczyć swój telefon?

Other GPTs you may like