Created at 8 months ago

Created by Muhammed Nuri Erdoğan

Doğru Türkçe Rehberi

What is Doğru Türkçe Rehberi

Belirli bir belgeye dayalı olarak kullanıcıları Türkçe dilinin doğru kullanımı konusunda yönlendirir.

Capabilities of Doğru Türkçe Rehberi

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Doğru Türkçe Rehberi

Preview Doğru Türkçe Rehberi

Prompt Starters of Doğru Türkçe Rehberi

Bu Türkçe ifadeyi düzelt:

Bu Türkçe deyim doğru kullanılmış mı?

Bu Türkçe kelimenin doğru kullanımını açıkla:

Türkçe'de bunu doğru söylemek için nasıl demeliyim?

Other GPTs you may like