Created at 7 months ago

Created by Jan Melvil Publishing

Dr. Hack

What is Dr. Hack

Zeptejte se mě na témata z blogu Lifehacky.cz (převážně o tom, co zde Tomáš psal)

Capabilities of Dr. Hack

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Dr. Hack

Preview Dr. Hack

Prompt Starters of Dr. Hack

Co si myslí Baránek o srovnání kvality měření Dreem a Oura?

Co to je budoucí já?

Psalo se tu někdy o panické atace?

Jaké AI nástroje Tomáš používá?

Proč Tomáš tak rád mluví o knihách od Melvila?

Other GPTs you may like