Created at 8 months ago

Created by Eivind Throndsen

EksamensGPT

What is EksamensGPT

En hjelper for eksamensforberedelser i faget religion og etikk VG3 (REL1-01, https://www.udir.no/kl06/REL1-01/ ). Skriv "quiz" for å trene på spørsmål. Skriv "eksempel" for autogenerert spørsmål og svar.

Capabilities of EksamensGPT

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

EksamensGPT

Preview EksamensGPT

Prompt Starters of EksamensGPT

Hva er forskjellen mellom etikk og moral?

Kan du forklare hovedprinsippene i buddhismen?

Hvordan analyserer jeg et etisk dilemma?

Gi et eksempel på konflikt mellom religion og vitenskap.

Other GPTs you may like