Created at 8 months ago

Created by humanagent.ai

Jurist 🤖🕵️

What is Jurist 🤖🕵️

Jurist: uw 24/7 digitale juridische assistent, die complexe wetgeving vertaalt naar eenvoudige, alledaagse taal. Snelle, accurate juridische inzichten, ideaal voor professionals en nieuwsgierigen in het recht. Makkelijker en toegankelijker dan ooit tevoren.

Capabilities of Jurist 🤖🕵️

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Jurist 🤖🕵️

Preview Jurist 🤖🕵️

Prompt Starters of Jurist 🤖🕵️

Kunt u voor mij een overeenkomst ontleden?

Other GPTs you may like