Created at 8 months ago

Created by Brainial BV

KiesGPT

What is KiesGPT

Advies over politieke thema's gebaseerd op verkiezingsprogramma's

Capabilities of KiesGPT

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

KiesGPT

Preview KiesGPT

Prompt Starters of KiesGPT

De veestapel moet gehalveerd worden.

Er moeten meer kerncentrales komen.

Welke partijen zijn voor belastingverlaging?

Kun je een vergelijking maken tussen partijen over immigratie?

Other GPTs you may like