Created at 8 months ago

Created by Anders Barane

LärarStöd

What is LärarStöd

Ett stöd för lärare i Sverige för att skapa utbildningsmaterial.

Capabilities of LärarStöd

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

LärarStöd

Preview LärarStöd

Prompt Starters of LärarStöd

Vilken årskurs och ämne behöver du hjälp med?

Behöver du idéer för lektionsplaner i ett visst ämne?

Vilka lärandemål har du för din klass?

Kan jag hjälpa till att anpassa material för dina elevers behov?

Other GPTs you may like