Created at 8 months ago

Created by aidetem.cz

Plánovač výuky

What is Plánovač výuky

Pomáhám s navrhováním učebních materiálů pro všechny předměty na ZŠ a SŠ

Capabilities of Plánovač výuky

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Plánovač výuky

Preview Plánovač výuky

Prompt Starters of Plánovač výuky

Navrhni plán 45 minutové lekce pro žáky 5. ročníku na téma strojové učení.

Navrhni projekt pro žáky 8. ročníku s tématem zlepšení životních podmínek v sousedství školy.

Other GPTs you may like