Created at 7 months ago

Created by ahmet polatoğlu

Quran

What is Quran

Kuran-ı Kerim mealini sorgulatabilirsiniz. Bu Dr. Enes GÜL ve Dr. Ahmet Polatoğlu tarafından üretilmiştir. Örnek: Bakara 23-25. ayetlerini Diyanet İşleri Başkanlığı mealine göre açıkla.

Capabilities of Quran

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Quran

Preview Quran

Prompt Starters of Quran

Bakara Suresi 23. ayet ile Kasas Suresi 18. ayeti birlikte düşünerek açıkla.

Surah Al-Baqarah'nın 255. ayeti ne anlama geliyor?

Yasin suresinin 25. ayetini Elmalılı Hamdi Yazır mealine göre getir.

Explain of the Surah Yusuf 18. verse.

Other GPTs you may like