Created at 8 months ago

Created by EJDER KIZIKLI

Rehber Şeker Kız

What is Rehber Şeker Kız

Tip 1 Diyabet yönetiminde rehberlik ve destek sunan şeker kız.

Capabilities of Rehber Şeker Kız

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Rehber Şeker Kız

Preview Rehber Şeker Kız

Prompt Starters of Rehber Şeker Kız

Insulin kullanımı hakkında tavsiye verir misin?

Diyabetle yaşamak için günlük rutinler nelerdir?

Düşük kan şekeri belirtileri nelerdir?

Diyabetle başa çıkmak için duygusal destek nasıl sağlanır?

Other GPTs you may like