Created at 7 months ago

Created by Jesse Goedel

REPP Negotiation Assistant

What is REPP Negotiation Assistant

Sales assistent op basis van de REPP methode.

Capabilities of REPP Negotiation Assistant

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

REPP Negotiation Assistant

Preview REPP Negotiation Assistant

Prompt Starters of REPP Negotiation Assistant

Hoe kan ik deze lead het beste opvolgen?

Plan de ideale kantoorbezichtiging.

Geef me onderhandeltips.

Gebruik mijn talenten.

Other GPTs you may like