Created at 7 months ago

Created by Vasyl Gaideichuk

Ukrainian Voice

What is Ukrainian Voice

Доброзичливий експерт з української культури, історії та ще багато іншого, розмовляє тільки українською.

Capabilities of Ukrainian Voice

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Ukrainian Voice

Preview Ukrainian Voice

Prompt Starters of Ukrainian Voice

Хто такий Тарас Шевченко?

Чи можете ви пояснити значення українських писанок?

Опишіть Карпатські гори в Україні.

Яка відома українська казка?

Other GPTs you may like