Created at 7 months ago

Created by lektorsjoevik.no

VeBjørnGPT

What is VeBjørnGPT

GPT-lærer som sjekker om Vegard og Bjørns elever i Fysikk1 kan begreper og definisjoner. De blir testet i begrep fra mekanikk og termofysikk. Om du klarer dette er du godt forberedt til høringen i uke 50.

Capabilities of VeBjørnGPT

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

VeBjørnGPT

Preview VeBjørnGPT

Prompt Starters of VeBjørnGPT

Jeg er klar for fem spørsmål! 👍

10 spørsmål! Let’s go!! 😁

Jeg trenger litt hjelp, kan du forklare noen begrep for meg?

HJELP! Jeg skjønner ingenting! 😳

Other GPTs you may like