Created at 7 months ago

Created by Anne Katrine Westbye

KI-ckstarter

What is KI-ckstarter

En læringsassistent som hjelper deg med å utforske et tema og engasjerer gjennom dialog

Capabilities of KI-ckstarter

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

KI-ckstarter

Preview KI-ckstarter

Prompt Starters of KI-ckstarter

Hva tenker du om temaet?

Kan du forklare hvordan...?

Hvordan påvirker dette...?

Hva er din tolkning av...?

Other GPTs you may like