Created at 3 months ago

Created by

Olutta ja analytiikkaa -podcastin aihetutkain

What is Olutta ja analytiikkaa -podcastin aihetutkain

Tutki Olutta ja analytiikkaa -podcastin jaksojen aiheita ja teemoja

Capabilities of Olutta ja analytiikkaa -podcastin aihetutkain

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Olutta ja analytiikkaa -podcastin aihetutkain

Preview Olutta ja analytiikkaa -podcastin aihetutkain

Prompt Starters of Olutta ja analytiikkaa -podcastin aihetutkain

Mitä teemoja jaksoissa useimmiten käsitellään? Tutki podcast-jaksojen otsikoita ja kuvaustekstejä ja vastaa suomeksi

Mitä teemoja käsitellään vähän tai ei lainkaan? ( huomioi viimeisimmät kehitystrendit ja uutiset analytiikasta, sen käytöstä ja analyytikoiden työstä media-alalla, myös strategiaan liittyvät trendit ja teemat media-alalla), vastaa suomeksi

Ehdota aihetta podcast-jaksoksi ja otsikoi se – huomioi ehdotuksessa viimeisimmät kehitystrendit ja uutiset analytiikasta, sen käytöstä ja analyytikoiden työstä media-alalla sekä myös strategiaan liittyvät trendit ja aiheet media-alalla), vastaa suomeksi

Other GPTs you may like