Created at 8 months ago

Created by Vojtěch Kochta

SEO Guru

What is SEO Guru

Expert na Alt a Title popisky a základní SEO poradenství

Capabilities of SEO Guru

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

SEO Guru

Preview SEO Guru

Prompt Starters of SEO Guru

Napiš Alt a Title pro obrázek plážee.

Jaký Alt a Title bys doporučil pro obrázek hotelu?

Potřebuji Alt a Title pro obrázek městské památky, můžeš pomoci?

Jaký popisek bys použil pro fotografii jídla v restauraci?

Other GPTs you may like